Blog

Thơ gửi báo chú Cuội – chờ hoài không thấy đăng

moon

Lòng tôi man mác những nỗi buồn,
Đêm về lạnh lẽo nhớ thương ai.
Ngồi bên khung cửa chợt nhói lòng,
Người ơi… người có biết hay chăng?
Hồn tôi bay bổng tựa cung trăng,
Cho người những nụ cười P/S.
Blog tôi mấy tháng không viết gì,
Bụi bám, tơ giăng… chờ nhền nhện.
Đợi hoài chẳng thấy nhền nhện đâu,
Thôi thì người cứ comment nhé.

(Ảnh: Bryan Goff)

error: